Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no

Arkivplan for Lavangen kommune

Hovedformålet
Hovedformålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkiv- og dokumentforvaltningen i kommunen. Det skal sikre innbyggernes krav til offentlighet samt innsyn i forvaltningens saksbehandling. 
I tillegg sikres dokumentasjon av juridiske forhold, saksbehandlingsmessige hensyn og kulturhistoriske interesser både for innbyggerne og for kommunen som rettslig organ og virksomhet.

Sekundært formål
Det sekundære formålet er å tilgjengeliggjøre informasjonen om rutiner, regler og ordningssystemer i arkivforvaltningen, både som informasjon til innbyggerne og som kunnskapsbase for saksbehandlerne.

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for håndtering av all informasjon og dokumentasjon i Lavangen kommune.

Målsettinger

a) Arkivet skal være en oppdatert og tilgjengelig informasjonsbase for kommunal saksbehandling og offentlig innsyn.

b) Alle saksdokumenter skal registreres i kommunens sak-/arkivsystem. Materiale som ikke er arkivverdig, men inneholder viktig informasjon skal plasseres i kontorbibliotek-/reoler og være lett tilgjengelig.

c) Arkivet skal være godt registrert og sikret mot ulovlig innsyn. Alle arbeidsrutiner, arkivsystem og informasjonsbærere skal være dokumentert.

d) Arkivet skal sikre god organisering og oppbevaring av dokumentasjon som har forventet forvaltningsmessig, rettslig eller forskningsmessig verdi for samtid og ettertid.

Lavangen kommune vil til enhver tid holde en arkivplan tilpasset kommunens organisasjon for å nå disse målsetningene.

spanstind

Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene. 
Arkivplanen skal sikre at Lavangen kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6: 
"Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Lavangen kommune har fullelektronisk saksbehandling.

Kommunestyret har i møte 12.12.2019,sak0 12/19 fattet følgende vedtak:
1. Arkivplan for Lavangen kommune er del av kommunens internkontroll og gir bindende retningslinjer for kommunens arkivarbeid. Planen finnes på adressen: https://lavangen.arkivplan.no/
2. Arkivplanen blir oppdatert fortløpende når det skjer endringers om følge av lover, forskrifter, interne rutiner og andre forhold som påvirker arkivet.
3. Arkivplan for Lavangen kommune pr. 12.12.19 godkjennes