Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Kommunen er forpliktet etter arkivloven til å ta vare på sine arkiver og holde dem tilgjengelig for innsyn i samtid og ettertid. Iht. arkivforskriften skal alle arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv) deponeres til arkivdepot. Det samme gjelder for arkiv som er avsluttet. 

Arkiv i Troms ivaretar arkivdepotfunksjonen for Lavangen kommune. 

Depotordningen er regulert av en særskilt avtale mellom kommunen og Arkiv i Troms. 

Laster...