Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Kommunale vigsler

Vigsel.pdf 46,55 kB

Fra 1.januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler i Norge.  I Lavangen kommune har ordfører og varaordfører vigselmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har i tillegg delegert denne myndigheten til rådmann Erling Hanssen.

Ved vigsel er det skatteetaten som er prøvingsinstans. Kommunen/vigsler får tilsendt prøvingsattesten fra skatteetaten. Prøvingsattesten viser at brudefolkene oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten har en gyldighet på 4 måneder. Vigsler (kommunen) skal sende papirene til Skatteetaten innen tre (3) dager etter inngått ekteskap.

Det originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/vigselsbok (som beholdes av vigsler) utgjør vigselsboken.

Følgende opplysninger registreres i WebSak, en sak pr. vigsel:

  • Sakstittel: Vigsel
  • Partenes navn, når og hvor de gifter seg
  • Dokumentasjon på bestilling av vielse
  • Prøvingsattest/Melding om vigsel/vigselsbok
  • K-kode F82 - ekteskap
Laster...