Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandlingssystemet Acos - fra mars 2019

Nytt saksbehandlingssystem tas i bruk mars 2019. Tidligere saksbehandlingssystem ESA avsluttes og det settes skarpt skille fra papirbasert arkiv til helelektronisk arkiv. 

Formål: 
Dette avsnittet beskriver rutinene for saksbehandling i det elektroniske saksbehandlingssystemet WebSak Fokus.  

Rutinene er tilpasset kommunens sin saksbehandling og skal gi saksbehandlere, ledere og arkivet en generell rettledning i det daglige arbeid med saks- og dokumentbehandling. Dokumentet beskriver ansvar og oppgaver knyttet til ulike roller hos oss.  

Rutinebeskrivelsene suppleres med oppslag i systemets brukerdokumentasjon for nærmere beskrivelse av hvordan de ulike funksjonene det refereres til i rutinen skal utføres i systemet. Brukerdokumentasjonen er tilgjengelig i søkbart format ved å trykke på funksjonstasten F1/F2 i WebSak Fokus eller på Hjelp-knappen. 

Målgruppe:
Dette dokumentet retter seg mot alle ansatte som utfører saksbehandlingsfunksjoner hos oss. I denne sammenhengen betyr det at de mottar og behandler post og produserer interne og arkiverer eksterne dokumenter (for eksempel epost).  

Alle som utfører saksbehandlingsfunksjoner faller inn under saksbehandlerbegrepet i denne rutinebeskrivelsen, men noen brukere har utvidede rettigheter og oppgaver i kraft av at de utøver lederfunksjoner eller arkivoppgaver.  

Det er oppdelt i flere kategorier: 

  • Saksbehandlere
  • Ledere
  • Arkiv

Skriveregler er felles for alle uansett hvilken funksjon du innehar. Så sett deg godt inn i disse.

-ellers er det "generelle" rutiner, regler og smarte tips som enhver bør ha nytte av.

Laster...