Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Saksbehandlingssystemet Acos - fra mars 2019

Nytt saksbehandlingssystem ble tatt i bruk mars 2019. Tidligere saksbehandlingssystem ESA ble avsluttet og det settes skarpt skille fra papirbasert arkiv til helelektronisk arkiv. 

Mai 2022 ble Acos flyttet fra lokal lagring til skybasert lagring. 

Acos - statistikk over journalførte dokumeneter fra sak-arkivsystemet siden da: 

 

Inngående

Utgående

N-Notat

X-Notat

 

2019

1310

722

30

110

 

2020

2788

1084

37

190

 

2021

1836

1291

24

400

 

Formål: 

Formålet er å:

Beskriver rutinene for saksbehandling i det elektroniske saksbehandlingssystemet WebSak+  

Målgruppe:
Dette dokumentet retter seg mot alle ansatte som utfører saksbehandlingsfunksjoner hos oss. I denne sammenhengen betyr det at de mottar og behandler post og produserer interne og arkiverer eksterne dokumenter (for eksempel epost).  

Alle som utfører saksbehandlingsfunksjoner faller inn under saksbehandlerbegrepet i denne rutinebeskrivelsen, men noen brukere har utvidede rettigheter og oppgaver i kraft av at de utøver lederfunksjoner eller arkivoppgaver.  

Det er oppdelt i flere kategorier: 

  • Saksbehandlere
  • Ledere
  • Arkiv

Skriveregler er felles for alle uansett hvilken funksjon du innehar. Så sett deg godt inn i disse.

-ellers er det "generelle" rutiner, regler og smarte tips som enhver bør ha nytte av.

Laster...