Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Tilgang til arkivene

Beliggenhet:      

Tilgang gitt til:

Arkivrom servicekontor (Papirarkiv mars 2008 mars 2019)  

Servicekontoret, oppvekstkontoret - felles inngang

 Arkivrom 2 - sentraladm    

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder

Arkivrom 1a - Kultur/oppvekst og helse og sosial

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder

Arkivrom 1b - Sentraladministrasjon  

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder

Arkivrom 3 - Teknisk

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder

Arkivrom 4 - Teknisk   

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder

Arkivrom 5 - Astafjord lønn og regnskap 

Servicekontoret, vaktmester, rådmann, teknisk etat, renholder, ALR

                                                                                                                                                                              

Laster...